Pravidla

Všeobecná práva a povinnosti hráče

 • Hráč registrovaný na serverech GrandCraft.eu souhlasí s tím, že vše, co poskytne, nahraje, napíše nebo daruje, není nijak právně vymahatelné.
 • Hráč musí dodržovat platné zákony České a Slovenské republiky.
 • Neznalost pravidel neomlouvá!
 • Hráč je povinen respektovat vedení serveru.
 • Pokud hráč podává stížnost na člena vedení serveru nebo na hráče, který je v rozporu s pravidly, je povinen předložit přesné důkazy bez úpravy – fotografie, data, výpisy na fóru.
 • Hráč má právo hrát zdarma, pokud neporušuje pravidla serveru, nebo zákony ČR, popřípadě Ústavu ČR či SK. V případě porušení zákonů ČR či SK, nebo ústavy ČR či SK bude vykázán ze serveru a jeho čin bude předán příslušným státním orgánům.
 • Hráč má právo na svobodu a vlastní názor, pokud jimi však neporušuje pravidla či nenarušuje svobodu či vlastní názor někoho jiného.
 • Není tolerován rasismus, urážky, pomluvy, komunismus a jiné hnutí. Při rasistickém útoku na jinou osobu či menšinu bude kontaktována Policie ČR či Policie SK, která zahájí trestní řízení dle paragrafu (zákon č.1/1993 Sb.) Více naleznete v dokumentu Ústava České Republiky nebo Ústava Slovenské Republiky.
 • Každý hráč má právo na ochranu své IP adresy a osobních údajů.
 • Pokud si hráč nepřeje, aby byly zveřejněny jeho osobní údaje, telefonní čísla, apod., ostatní hráči to musí respektovat a nezneužívat.
 • Hráč je povinen nahlásit konání jiného hráče, pokud je v rozporu se zde uvedenými pravidly. Pokud tak neučiní a bude to prokázáno, bude mu udělen ban stejně jako hráči, který pravidla porušil.
 • Majitel serveru jakožto vlastník si nárokuje právo smazat kohokoliv ze serveru bez udání důvodu v případě, že daný hráč aktivně porušuje pravidla, chová se nevhodně a jiné metody v rámci urážení/seskupování. V případě, že k tomuto kroku dojde, Majitel není nijak povinen vykazovat informace a nelze se nijak odvolat, jelikož se jedná o jeho server.
 • Všechny postavy uložené na serverech jsou majetkem GrandCraft.eu a jejich existence, zachování při porušení pravidel ani jiné nakládání s nimi není právně vymahatelné.
 • Pokud hráč používá double-click a jiné klikací metody, automaticky souhlasí s tím, že může mít problém na serveru s Anticheatem a bude často nahlašovaný za cheaty. Zároveň se také vystavuje zvýšenému riziku získání banu.
Zákazy
Pravidla zakazující určité jednání a chování

 • Je zakázáno lhát adminům či jiným osobám pověřeným vedením serveru.
 • Je zakázáno griefovat nebo jak koli ničit jiné objekty hráčů
 • Je zakázáno ničit okolí resek hráčů
 • Je přísně zakázáno využívat jakýchkoliv bugů na serveru. Pokud se vyskytne jakýkoliv glitch k získání peněz, op itemů, hlav, klíču apod, hráči jsou povinni okamžitě nahlásit daný problém.
 • Je zakázáno hledat chyby (mezery) pravidel. Pokud se nějaká chyba vyskytne, hráči musí okamžitě daný problém nahlásit. Využívání těchto chyb (mezer) je přísně zakázáno.
 • Je přísně zakázáno jakékoliv používání Hacků, Cheatů a zakázaných módů. Pokud se hráč s jakýkoliv cheatlauncherem, př. Huzuni, Metro, Wurst, Wolfram automaticky souhlasí s tím, že dostane neprodleně po zjištění ban. Daný ban má pak stejnou váhu jako kdyby byl hráč chycený při používání cheatů.
 • Je přísně zakázáno se vydávat za člena AT. Toto pravidlo platí i na vlastní skin a to pouze schválený vedením serveru.
 • PvP je povoleno na všech serverech. Tzn. hráč odpovídá za svoje věci v inventáři, které ztratí na PvP oblastech.
 • Je zakázáno výrazně vyhlásit či spamovat věci na téma „seznamka“. Jestliže seznamka bude obsahovat sexuální tématiku bez upozornění bude smazán plot na kterém je seznamka postavena.
 • Hráč nesmí po Adminech požadovat levely, itemy, goldy, skily apod. Pozn. Vyjimka případů opravy postav, které mají zřejmý bug, který byl předem prokázán.
 • Je zakázáno navádění hráčů k porušování pravidel.
 • Nestěžujte si na lagy, restarty, pády serveru. Admini se snaží, aby byly minimální a předešlo se rollbackům. Pamatujte, že hra je stále ve vývoji a často se objevují různé problémy. Vaše stížnosti nikomu a ničemu nepomůžou.
 • Je zakázáno jakékoliv obcházení trestu. Změna IP adresy za účelem dostat se na server bude mít za následek ještě horší tresty.
 • Server neručí za ztracené věci umístěné v Item Framu (Rámeček), to stejné platí i pro Armor Stand. Důvodem je, že se tyto věci se chovají jako Entity nebo-li mobové.
 • Spawn-kill je přísně zakázaný.(Obstavení spawnu hráčů – Hráči se nemohou bránit).
 • Pokud hráč bude vlastnit víc jak 64 kusů klíčů, může to být bráno jako duplikování. V takovém případě, se mohou bez udání důvodu všechny smazat.
 • Nick hráče nesmí obsahovat jakékoliv sprosté slovo.
 • Hráč nesmí vlastnit žádný OP item – tedy blok/item, který má nepovolené (všechny) enchanty, nebo potiony k trollingu a jiné věci, které nejsou normální. V případě vlastnění dostane ban hráč na 1-3 dny podle toho kolik vlastní dané věci. Může se také stát, že pozemek/ostrov/residenci vedení serveru smaže, bez udání důvodu.
 • Je zakázáno používat vulgární výrazy apod.
 • Je přísně zakázáno spamování do chatu stejnými zprávami či urážkami.
 • Je zakázáno psát reklamu,webové stránky a šířit věci které mají něco společného s pornem.
 • V případě, že hráč pořádá event pro hráče, nikdo na tomto eventu nesmí zemřít, v případě porušení bude udělen trvalý ban. Tzn., že hráč nesmí skákat do lávy, voidu, být utlačován do zdi atd.
 • Je zakázáno vést různé DDoS útoky proti serveru.
 • Teamovani hráču na /warp pvp je prisne zakazan a muze se trestat banem

Vedení serveru

 • Vedení serveru se nesmí za žádných okolnostností povyšovat nebo porušovat zde uvedená pravidla.
 • Admini nemají v povinnosti překládat důkazy či jiné materiály (bany, kicky, jaily) hráčům.
 • Vedení serveru se za žádných okolností nesmí zúčastnit PVP bojů na /warp pvp!
 • Vedení serveru nesmí vlastnit vlastní obchod s itemy, a narušovat tak ekonomiku serveru.
 • Člen vedení serveru nesmí vlastnit žádný větší server nad 5 slotů nebo být v AT na jiném serveru. V případě porušení je daný člen neprodleně vyhozen z AT.
 • Je přísně zakázáno jakékoliv rozdávání OP věcí, či jiné narušování ekonomiky.
 • Je přísně zakázán jakýkoliv typ trollingu na hráče, jak na serverech GrandCraft.eu, tak na jiných CZ/SK serverech.
 • Vedení serveru nesmí zabanovat hráče na základě kicku Helpera (př. cheaty), pokud není kick podložený důkazy o daném problému.
 • Pokud se člen vedení serveru začne hádat na serveru, bude náležitě potrestán. Pokud založí hádku, bude neprodleně vyhozen, pokud vstoupí do hádky, budou mu odebrány práva na 7 dní.
 • Majitel nebo hlavní admin si může od člena vyžádat kdykoliv důkazy o banu/mute/kicku.
 • Vedení serveru se na fóru nedostane do konfliktu s žádným jiným uživatelem.
 • Vedení serveru musí dále dodržovat všechna výše uvedená pravidla pro hráče.

To že v pravidlách není každá věc, neznamená že hráči můžou dělat aktivity které které jsou evidentně ilegální nebo ničí server, porušujou pravidla. Mějte rozum!